SQL: Left Outer Join

14 januari 2021 Maikel 0

Met een Left Outer Join constructie worden in SQL twee tabellen aan elkaar geknoopt waarbij alle rijen uit de linker tabel worden getoond en alleen […]

SQL: Case statement

12 januari 2021 Maikel 0

Het case statement controleert of voldaan wordt aan een opgegeven conditie. Deze conditie kan worden opgegeven met behulp van een when, then voorwaarden. Wanneer de […]