Waarom we zo laat vaccineren

Als alles mee zit start in Nederland het vaccineren op 8 januari. Dat is opmerkelijk en vreemd. De meeste Europesche landen starten kort na de kerst al met het inenten van hun burgers. in landen als het VK en Amerika is de vaccinatie zelfs al begonnen. Waarom zijn we zo laat?

Om te kunnen starten met grootschalige vaccinatie dienen een aantal zaken geregeld te worden. Zo wordt door de GGD momenteel gezocht naar zo’n 30 locaties waar de vaccinaties toegediend kunnen worden.

Je leest het goed. Er wordt gezocht. Dit terwijl men toch maanden lang weet dat er een vaccin in de maak is en dat dit toegediend moet worden aan zo’n 17 miljoen Nederlanders wanneer het beschikbaar komt. Hoezo wordt er nu pas naar lokaties gezocht

Tweede belangrijke punt dat speelt is de registratie van het coronavaccin. Er moet een systeem komen waarin geregistreerd kan worden wie welk vaccin toegedient heeft gekregen. Dit ICT systeem is op zijn vroegst eind december klaar. Je leest het weer goed eind december.

Hoe kan het bestaan dat de verschillende overheidsdiensten pas zo laat in actie zijn gekomen. Waarom moeten zoveel zaken nu nog geregeld of afgerond worden. Waarom zijn we niet klaar zoals in de landen om ons heen toch het geval lijkt.

Voor een groot deel is dit te wijten aan decenia van privatisering en decentraliseren van allerlei overheidstaken. Vele taken die vroeger, om die term maar te gebruiken, door de landelijke overheid werden geregeld, vallen nu onder verantwoordelijkheid van gemeenten, GGD’s en andere lokale overheidsinstanties.

Vervolgens zijn deze instanties door het Rijk jaren lang op hun budgetten gekort. Zie daar een verklaring voor het gebrek aan efficientie in het overheidsapparaat. Onze overheid is al jaren lang bezig zichzelf zo overbodig mogelijk te maken.

Die efficientieslag, is natuurlijk jaren lang het toverwoord geweest. Het doorvoeren van hervormingen en bezuinigingen konden partijen als de VVD verdedigen met argumenten van een zo klein mogelijke overheid, niet te veel belastingdruk. Dit laatste is natuurlijk een argument wat goed valt bij haar eigen achterban.

Onze overheid is al jaren lang bezig zichzelf zo overbodig mogelijk te maken

Ik zal mij wellicht niet populair maken wanneer ik zeg geen moeite te hebben met het betalen van wat meer belasting, wanneer dit geld door de overheid goed besteed wordt. Besteed aan een goed werkend overheidsapparaat.

De zogenaamde efficientie (lees kaalslag) die hoort bij het neo-liberale beleid van de afgelopen decenina, daarvoor betalen we nu de prijs. Echt niet alleen in de gezondheidszorg. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar het openbaar vervoer. In dunbevolkte gebieden mag je blij zijn wanneer je nog om een buurtbus kan bellen. Ook bij de politie zien we het effect: Aangiftes worden lang niet meer altijd opgenomen en kwam een aantal jaar geleden niet in het nieuws dat militairen ‘pang’ moesten roepen bij een oefening omdat er gebrek was aan munitie.

Ja momenteel wordt er met geld gesmeten om de crisis te beteugelen. De miljarden vliegen ons om de oren. Te laat wat mij betreft. Veel te laat.

Leger heeft geen kogels meer: ‘Militairen moeten zelf pang-pang roepen’

Ik kan niet anders dan afsluiten met de conclusie dat we van deze crisis kunnen leren dat we een overheid hebben die zich op velerlei vlak veel te veel heeft teruggetrokken. Efficientie, marktwerking, decentralisatie en bezuinigingen hebben een overheidsorganisatie opgeleverd die, zodra er zaken voorvallen die afwijken van het geen we maar als standaard of doorsnee zullen benoemen, niet meer in staat is haar taak naar behoren uit te voeren. Dank aan alle mensen die met hun portemonee gestemd hebben.

Ik pleit voor structureel meer budget voor de overheidsinstanties die de afgelopen jaren financieel zijn uitgekleed. We hoeven echt niet terug naar een overheid die alles regelt. Maar het neo-liberale beleid van de afgelopen decenina heeft haar langste tijd gehad.

1 Reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*